Wrześniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (wrzesień 2018, nr 9) „Dylematów Policyjnych”. Zwracamy uwagę na duże opracowanie dotyczące skuteczności działania dolnośląskiej policji w okresie ostatniego półrocza. Trafne są artykuły o bezsensownej lokalnej prohibicji, bezradności członków spółdzielni mieszkaniowej wobec działań zarządu oraz o nadmiernej ilości ulicznych progów zwalniających.

Wprawdzie idzie jesień i większość jednośladów będzie odstawiona do przyszłej wiosny, ale warto już teraz ugruntować sobie podstawowe zasady poruszania się rowerem po drogach i ulicach czytając „Abecadło rowerzysty”. Trzeba koniecznie zapoznać się z apelem związanym z wyborami samorządowymi III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz uchwałą w tej sprawie Zarządu SKPP oraz o kontynuowanej pomocy prawnej funkcjonariuszom dotkniętym ustawą represyjną. Na koniec musi być czas do refleksji, więc pozostaje felieton „do refleksji” – o panoszącej się toksycznej ksenofobii. Polecamy całość numeru.

MB

DylematyPolicyjne.pl