W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Wycieczka IPA Wrocław: Eger 16-18 listopada (zmiana terminu)

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą wycieczki na Węgry.

Bardzo dużo osób deklarowało chęć udziału w tym przedsięwzięciu, ale w późniejszym terminie. Po konsultacjach i negocjacjach z firmą przewozową oraz hotelem uznaliśmy, że lepszym terminem będzie 16-18 listopada 2018. Reszta warunków pozostaje bez zmian.

W przypadku pytań proszę o kontakt z głównym organizatorem Sekretarzem Regionu IPA Wrocław - kolegą Hubertem Płocharzem z WTK KMP we Wrocławiu. Dodatkowo w związku z zainteresowaniem informujemy, że w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę członkowie IPA i ich rodziny, a następnie inne osoby. W przypadku członków Regionu IPA Wrocław możliwym jest dofinansowanie udziału wycieczce.

Z poważaniem,
DOLNOŚLĄSKA IPA
Bartłomiej Majchrzak

Program wyjazdu