W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Lipcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (lipiec 2018, nr 7) „Dylematów Policyjnych”. Zwraca uwagę większe opracowanie „O kulturę jazdy” dotyczące omówienia wcześniejszych publikacji na temat właśnie kultury jazdy. Wśród wielu innych materiałów w części kontrowersyjne wydają się opinie wyrażone w artykule Waldemara Antkowiaka w związku z kibolskimi ekscesami na stadionach i próbach reakcji na nie.

To byłby temat na dłuższą polemikę, ale przynajmniej w tym przeglądzie trzeba zaakcentować, że to nie żadna „wspólnota kibicowska”, a kibolska subkultura (tak, tak – kibolska, choć autora śmieszy określenie „kibol”), niemająca nic wspólnego z istotą sportowej rywalizacji. I niestety kluby ponoszą winę za nieudolność wobec kibolskich trybun i długoletnie kokietowanie kiboli. Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej prezentuje w numerze informacje o dalszych przedsięwzięciach związanych ze skutkami ustawy represyjnej. Felieton „do refleksji” – „czy leci z nami psychiatra?”, a naprawdę zupełnie nie chodzi o awiację.

MB

DylematyPolicyjne.pl