Czerwcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (czerwiec 2018, nr 6) „Dylematów Policyjnych”. Numer przynosi aż całą stronę poświęconą Stowarzyszeniu Komendantów Policji Polskiej. Dlatego więc polecamy różności w całym numerze, ale skoncentrujemy się na tej właśnie stronie, na której znalazły się obszerne relacje.

Jest przede wszystkim informacja o przebiegu obradującego w dniu 26 kwietnia br. IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia. Na Zebraniu przyjęto przedstawione sprawozdania i udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Kadencja ustępujących władz została przedłużona do końca bieżącego roku. Dość syntetyczna jest informacja o konferencji w Parlamencie Europejskim „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce” oraz połączonym z tym wysłuchaniem publicznym reprezentującej represjonowanych strony polskiej. Konferencja i wysłuchanie zorganizowane zostało z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przez europosłów SLD. Stowarzyszenie i wrocławski Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentowali w Brukseli koledzy: prezes Zarządu Andrzej Kląskała i Witold Domaniecki. Kolejna informacja, niepomyślna, choć nie zaskakująca, mówi o odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Jest także relacja z przebiegu III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Gościnnie na stronie Stowarzyszenia zamieszczona została informacja o uroczystościach XX-lecia działalności na Dolnym Śląsku Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uff! Po tej dawce informacji przeczytać można „do refleksji” – o mafiach i podobieństwach do mafii na przykładzie konkretnej zbrodni.

MB

DylematyPolicyjne.pl