W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w Sejmie: dziś ustawa w Sejmie


Informacja z OKIU FSSM RP:

Obywatelski Projekt Ustawy OKIU FSSM RP o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, poparty podpisami 250 000 obywateli, w Sejmie 22 marca 2018 r. - pierwsze czytanie!

Projekt uzyskał faktycznie poparcie 300 tys. obywateli. 50 tys. podpisów poparcia wpłynęło do FSSM po terminie ich złożenia w Sejmie.

Apel komitetów protestacyjnych FSSM RP: tutaj

Film z materiałów OKIU FSSM RP na naszym kanale YouTube

Zgromadzenie FSSM PR pod Sejmem 22 marca o godz. 14:30.

Porządek dzienny
60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r.
(wtorek – piątek)

Początek obrad w dniu 20 marca 2018 r.

pkt 6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294)

- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Dotychczas do Sejmu w odniesieniu do naszego projektu oznaczonego druk nr 2249 wpłynęły opinie:

- ZUS: pobierz

- Prokuratorii Generalnej: pobierz

- Prokuratora Generalnego: