W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


WAŻNE! III spotkanie wrocławskiego OKIU FSSM RP - 12 grudnia 2017 r.

Informacja z Wrocławskiego OKIU FSSM RP:

W dniu 12 grudnia 2017 r. (wtorek) wrocławski Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące poparcia obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę represyjną z 2016 r.

W trakcie spotkania członkowie komitetu organizacyjnego wrocławskiego OKIU FSSM, reprezentujący różne środowiska mundurowe, przedstawią informacje o podjętych przedsięwzięciach i efektach dotychczasowej zbiórki podpisów popierających obywatelski projekt ustawy.

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 (centrum CREATORA "Strefa Spotkań") o godz. 17:00!
Komitet zaprasza na spotkanie wszystkie osoby popierające projekt zmiany ustawy represyjnej!

Punkty konsultacyjne wrocławskiego Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w których można zapoznać się z projektem obywatelskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę represyjną oraz pobrać druki wykazów poparcia:

1. Wrocław

  • Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Krynicka 80, w siedzibie Rady Osiedla, w każdą środę w godz. 10:00–12:00
  • ­SLD Wrocław, ul. Matejki 6, w dni robocze w godz. 9:30–15:00
  • ­Zarząd Terenowy NSZZP we Wrocławiu, pl. Muzealny 2/4, w każdy czwartek w godz. 10:30–14:00
  • ­SKPP we Wrocławiu, pl. Muzealny 2/4, w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:30–16:00
  • ­Zarząd Dolnośląski „Nowoczesna”, ul. Św. Antoniego 21, w godz. 10:00–16:00 w dni robocze

2. Legnica

  • ­SLD, Rynek 32
  • ­Nowoczesna, ul. Młynarska 7, w dni robocze w godz. 9:00–16:00

3. Głogów

  • ­SLD, 1 Maja 25A, w czwartki w godz. 16:00–18:00

4. Oława

  • ­SLD, ul. Kamienna 4/7

5. Wołów

  • ­SLD, ul. Piłsudskiego 27