W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


WAŻNE! II spotkanie wrocławskiego OKIU FSSM RP - 14 listopada 2017 r.

Informacja z Wrocławskiego OKIU FSSM RP:

W dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek) wrocławski Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące poparcia obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę represyjną z 2016 r.
W spotkaniu udział wezmą członkowie wrocławskiego Komitetu reprezentujący różne środowiska mundurowe.

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 (centrum CREATORA "Strefa Spotkań") o godz. 17:00!

Komitet zaprasza na spotkanie wszystkie osoby popierające projekt zmiany ustawy represyjnej!