W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Marcowy numer "Dylematów"

Ukazał się nowy numer (marzec 2013 nr 3 (162)) "Dylematów Policyjnych", a w nim polecamy informacje "z życia SKPP".

Jedna z nich - zapowiedź spotkania z insp. Zbigniewem Jaśkiewiczem w ramach cyklu "Aktywni inaczej" - już się zdezaktualizowała, bo spotkanie - udane! - odbyło się w dniu 7.03.2013. Tak więc - ci z Kolegów, co nie byli, niech żałują i poszukają informacji o spotkaniu na naszych stronach internetowych i w następnym numerze "DP". Zwracamy uwagę na publikacje bilansujące ubiegły rok na Dolnym Śląsku: "Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2012 roku" i "Bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach w 2012 roku". Polecamy artykuł o polskich obyczajach postnych w przekroju historycznym, choć raczej nie zalecamy skrajnych przejawów postnych ograniczeń i prosimy przy lekturze "DP" o "pogodny wyraz twarzy" (co było źle widziane w dawnych czasach w okresie Wielkiego Postu).

Zachęcamy do lektury i tradycyjnie zapraszamy do Zarządu po odbiór gazety.

Opracował: MB